Mistik dan Kebenaran: Memahami Dimensi Irfani dalam Pengalaman Keagamaan

Pengalaman keagamaan seringkali dihubungkan dengan dimensi mistik dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, dimensi mistik…