Konsep Penalaran Burhani Pada Pembelajaran Akidah Akhlak Dalam Pendidikan Islam

Penalaran Burhani pertama kali diperkenalkan ke dalam peradaban Arab pada tahun ketika al-Kindi menulis judul Farsafa…